Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim i bllokut të banesave e kufizuar nga rrugët "Bulevardi Ismail Qemali", rruga "Kosova", "Gjergj Araniti"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

817.027 €

Kosto në lekë

101.474.767 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaVlorë
InvestitorëtBashkia Vorë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAlba Konstruksion GLAVENICA
Vendndodhja e projektit