Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim i bllokut të banesave e kufizuar nga rrugët "Bulevardi Ismail Qemali", rruga "Kosova", "Gjergj Araniti" 408.514 € 50.737.383 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare fshati Sheq Musalalaj, Komuna Frakull 77.346 € 9.606.368 Lekë
3 Rikonceptimi i sheshit para Bashkisë Orikum 51.845 € 6.439.090 Lekë
Total: 537.705,00 66.782.841,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 408.514 € 50.737.383 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 77.346 € 9.606.368 Lekë
3 sheshe 51.845 € 6.439.090 Lekë
Total: 537.705,00 66.782.841,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vorë 408.514 € 50.737.383 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 77.346 € 9.606.368 Lekë
3 Bashkia Orikum 51.845 € 6.439.090 Lekë
Total: 537.705,00 66.782.841,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 GLAVENICA (construction company) 537.704 € 66.782.841 Lekë
Total: 537.704,00 66.782.841,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve