Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitimi urban i sheshit "Zaranika" dhe Bulevardi "Aqif Pasha" (Segmenti nga kryqëzimi "1 Maji-Ura e Zaranikës"), Faza 4

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

961.442 €

Kosto në lekë

119.411.089 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaElbasan
InvestitorëtBashkia Elbasan
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAuroraBE-IS
Mbikëqyrës punimeshErald G
Vendndodhja e projektit