Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi urban i sheshit "Zaranika" dhe Bulevardi "Aqif Pasha" (Segmenti nga kryqëzimi "1 Maji-Ura e Zaranikës"), Faza 4 477.071 € 59.252.244 Lekë
2 Rikonstruksion i plotë dhe shtesë ambientesh në shkollën e mesme "Qemal Stafa" 429.180 € 53.304.109 Lekë
3 Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Kristaq Capo" , Bashkia Berat 105.577 € 13.112.620 Lekë
Total: 1.011.828,00 125.668.973,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 534.756 € 66.416.729 Lekë
2 sheshe 477.071 € 59.252.244 Lekë
Total: 1.011.827,00 125.668.973,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Elbasan 477.071 € 59.252.244 Lekë
2 Bashkia Tiranë 429.180 € 53.304.109 Lekë
3 Bashkia Berat 105.577 € 13.112.620 Lekë
Total: 1.011.828,00 125.668.973,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Aurora (construction company) 1.011.827 € 125.668.973 Lekë
Total: 1.011.827,00 125.668.973,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve