Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Qendra polifunksionale dhe e shërbimeve

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

3.035.675 €

Kosto në lekë

377.030.841 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Korrik 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevendërtesa
BashkiaKorçë
InvestitorëtBashkia Korçë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiJunik
Mbikëqyrës punimeshErald GHMK - Consulting
Vendndodhja e projektit