Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Qendra polifunksionale dhe e shërbimeve 3.001.859 € 372.830.841 Lekë
2 Rikualifikimi i qendrës së qyteti, faza 1, Vau i Dejës 1.004.143 € 124.714.505 Lekë
3 Ndërtim i shkollës 9 vjeçare "Dom Martin Trushi", Stajke, Komuna Bushat 574.914 € 71.404.288 Lekë
4 Rikualifikimi i sheshit të qendrës "Besëlidhja" 475.308 € 59.033.216 Lekë
5 Rikualifikim i sheshit "Gjergj Kastrioti" 405.507 € 50.363.935 Lekë
6 Ndriçimi dhe sistemi i rrugës hyrëse të Lezhës, segmenti Ura e Drinit- Rotonda 322.137 € 40.009.380 Lekë
7 Ndërtim kopshti në qytetin e Lezhës, Bashkia Lezhë 221.410 € 27.499.128 Lekë
8 Rikonstruksioni i urës hyrëse mbi lumin Drin në Lezhë 131.760 € 16.364.587 Lekë
9 Rikualifikimi i lulishtes para memorialit të Skënderbeut, "Rruga e Poetëve" 112.114 € 13.924.600 Lekë
Total: 6.249.152,00 776.144.480,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ndërtesa 3.001.859 € 372.830.841 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.004.143 € 124.714.505 Lekë
3 sheshe 880.814 € 109.397.151 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 796.324 € 98.903.416 Lekë
5 rrugë 322.137 € 40.009.380 Lekë
6 të tjera 131.760 € 16.364.587 Lekë
7 projekte gjelbërimi 112.114 € 13.924.600 Lekë
Total: 6.249.151,00 776.144.480,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 3.001.859 € 372.830.841 Lekë
2 Bashkia Lezhë 1.668.235 € 207.194.846 Lekë
3 Bashkia Vau i Dejës 1.579.056 € 196.118.793 Lekë
Total: 6.249.150,00 776.144.480,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Junik (construction company) 6.249.150 € 776.144.480 Lekë
Total: 6.249.150,00 776.144.480,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve