Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitimi urban, ndriçim, gjelbërim, në zona të ndryshme në qytet

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

684.695 €

Kosto në lekë

85.039.072 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaKorçë
InvestitorëtBashkia Korçë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiUleza NdertimAlmo Konstruksion
Mbikëqyrës punimeshNovatech Studio
Vendndodhja e projektit