Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi urban, ndriçim, gjelbërim, në zona të ndryshme në qytet 251.954 € 31.292.629 Lekë
2 Rikonstruksioni i rrugës “Shote Galica” (zonë informale) 189.942 € 23.590.849 Lekë
3 Rikonstruksion i rrugës Voskopojë, Lekas, Loti 1 122.630 € 15.230.668 Lekë
Total: 564.526,00 70.114.146,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 312.573 € 38.821.517 Lekë
2 rikualifikime urbane 251.954 € 31.292.629 Lekë
Total: 564.527,00 70.114.146,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 374.584 € 46.523.297 Lekë
2 Bashkia Tiranë 189.942 € 23.590.849 Lekë
Total: 564.526,00 70.114.146,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Almo Konstruksion (construction company) 564.526 € 70.114.146 Lekë
Total: 564.526,00 70.114.146,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve