Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi i lulishtes para memorialit të Skënderbeut, "Rruga e Poetëve"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

224.229 €

Kosto në lekë

27.849.199 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteveprojekte gjelbërimi
BashkiaLezhë
InvestitorëtBashkia Lezhë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiJunikT.T.A ALBA LAM
Vendndodhja e projektit