Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim i lagjes pas pallatit të Kulturës, Pukë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

222.701 €

Kosto në lekë

27.659.507 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaPukë
InvestitorëtBashkia Pukë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAlko Impex Construction
Mbikëqyrës punimeshIMES-D
Vendndodhja e projektit