Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

575.878 €

Kosto në lekë

71.524.025 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Maj 2014, nëpërmjet programit të financimit të Infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaDurrës
InvestitorëtBashkia Durrës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiA.L-ASFALTALB KORCA 2002ERAL
Vendndodhja e projektit