Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemim trotuari, qyteti Maliq 275.768 € 34.250.424 Lekë
2 Rikonstruksioni i mbikalimeve në Plepa dhe tek Ura e Dajlanit 191.959 € 23.841.342 Lekë
3 Rikualifikimi i Nënkalimit dhe Rotondës tek Ura e Dajlanit dhe në Plepa, Durrës 191.959 € 23.841.342 Lekë
4 Rehabilitim i zonave informale (Lagjia 17 dhe 18, fundi i parkut Rinia) 124.535 € 15.467.274 Lekë
5 Ndërtim i shkollës cikli ulët, fshati Pocestë,Libonik 111.082 € 13.796.377 Lekë
6 Rikonstruksion dhe shtesë e shkollës 9 vjeçare, Lumalas 48.906 € 6.074.081 Lekë
Total: 944.209,00 117.270.840,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 316.494 € 39.308.616 Lekë
2 të tjera 275.768 € 34.250.424 Lekë
3 rrugë 191.959 € 23.841.342 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 159.988 € 19.870.458 Lekë
Total: 944.209,00 117.270.840,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Maliq 386.850 € 48.046.801 Lekë
2 Bashkia Durrës 383.919 € 47.682.683 Lekë
3 Bashkia Korçë 173.441 € 21.541.355 Lekë
Total: 944.210,00 117.270.839,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ALB KORCA 2002 (construction company) 944.210 € 117.270.839 Lekë
Total: 944.210,00 117.270.839,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve