Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i urës hyrëse mbi lumin Drin në Lezhë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

263.520 €

Kosto në lekë

32.729.174 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaLezhë
InvestitorëtBashkia Lezhë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiJunikT.T.A ALBA LAM
Vendndodhja e projektit