Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekt i Ansamblit Arkitektonik të sheshit Minatori, Memaliaj

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

794.555 €

Kosto në lekë

98.683.679 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaMemaliaj
InvestitorëtBashkia Memaliaj
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVaraku ECaushi
Mbikëqyrës punimeshHE & SK 11
Vendndodhja e projektit