Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi urban i sheshit të qytetit Rrëshen

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.400.243 €

Kosto në lekë

173.910.124 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaMirditë
InvestitorëtBashkia Mirditë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiT.T.A ALBA LAM
Mbikëqyrës punimeshZenit 06NRB Engineering Studio
Vendndodhja e projektit