Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikimi urban i sheshit të qytetit Rrëshen 1.400.243 € 173.910.124 Lekë
2 Zgjerimi i unazës së qytetit Rrëshen 1.207.482 € 149.969.290 Lekë
3 Rikonstruksioni, sistem ngrohje, sistemim dhe rijetëzim i terreneve sportive shkolla e mesme Rrëshen, Bashkia Rreshen 961.192 € 119.380.065 Lekë
4 Rikonstruksion i konviktit të shkollës së mesme, Mirditë 442.626 € 54.974.093 Lekë
Total: 4.011.543,00 498.233.572,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.403.818 € 174.354.158 Lekë
2 sheshe 1.400.243 € 173.910.124 Lekë
3 rrugë 1.207.482 € 149.969.290 Lekë
Total: 4.011.543,00 498.233.572,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Mirditë 4.011.542 € 498.233.572 Lekë
Total: 4.011.542,00 498.233.572,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Uleza Ndertim (kompani ndërtimi) 1.388.834 € 172.493.210 Lekë
2 T.T.A ALBA LAM (kompani ndërtimi) 1.385.025 € 172.020.124 Lekë
3 Arifaj (kompani ndërtimi) 1.198.303 € 148.829.290 Lekë
4 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 24.162 € 3.000.948 Lekë
5 Zenit 06 (mbikëqyrës punimesh) 7.609 € 945.000 Lekë
6 NRB Engineering Studio (mbikëqyrës punimesh) 7.609 € 945.000 Lekë
Total: 4.011.542,00 498.233.572,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve