Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikimi urban i sheshit të qytetit Rrëshen 1.400.243 € 173.910.124 Lekë
2 Sistemim, asfaltim i rrugës Kryqëzimi autostradë, Rrëshen (Loti 1) 1.207.666 € 149.992.158 Lekë
3 Zgjerimi i unazës së qytetit Rrëshen 1.207.482 € 149.969.290 Lekë
4 Rikonstruksioni, sistem ngrohje, sistemim dhe rijetëzim i terreneve sportive shkolla e mesme Rrëshen, Bashkia Rreshen 961.192 € 119.380.065 Lekë
5 Rikonstruksioni i rrugës "Ura e pazarit- Varrezat Publike", Unaza e madhe 650.585 € 80.802.719 Lekë
6 Rikonstruksion i konviktit të shkollës së mesme, Mirditë 442.626 € 54.974.093 Lekë
Total: 5.869.794,00 729.028.449,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 3.065.734 € 380.764.167 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 1.403.818 € 174.354.158 Lekë
3 sheshe 1.400.243 € 173.910.124 Lekë
Total: 5.869.795,00 729.028.449,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Mirditë 4.011.542 € 498.233.572 Lekë
2 Bashkia Rrëshen 1.858.252 € 230.794.877 Lekë
Total: 5.869.794,00 729.028.449,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Uleza Ndertim (construction company) 1.388.834 € 172.493.210 Lekë
2 T.T.A ALBA LAM (construction company) 1.385.025 € 172.020.124 Lekë
3 Arifaj (construction company) 1.198.303 € 148.829.290 Lekë
4 G.P.G. Company (construction company) 1.197.666 € 148.750.158 Lekë
5 Kthella (construction company) 647.368 € 80.403.119 Lekë
6 Erald G (supervisory company) 37.380 € 4.642.548 Lekë
7 Zenit 06 (supervisory company) 7.609 € 945.000 Lekë
8 NRB Engineering Studio (supervisory company) 7.609 € 945.000 Lekë
Total: 5.869.794,00 729.028.449,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve