Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion kopshti nr.10, Vlorë, Bashkia Vlorë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

100.289 €

Kosto në lekë

12.455.832 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaVlorë
InvestitorëtBashkia Vorë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSPEKTRI
Mbikëqyrës punimeshRean-95
Vendndodhja e projektit