Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rrugë mbi kanalin kullues, K-192, Plazh, Loti 1 197.591 € 24.540.856 Lekë
2 Rikonstruksion kopshti nr.10, Vlorë, Bashkia Vlorë 100.289 € 12.455.832 Lekë
Total: 297.880,00 36.996.688,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 197.591 € 24.540.856 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 100.289 € 12.455.832 Lekë
Total: 297.880,00 36.996.688,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 197.591 € 24.540.856 Lekë
2 Bashkia Vorë 100.289 € 12.455.832 Lekë
Total: 297.880,00 36.996.688,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 SPEKTRI (construction company) 297.880 € 36.996.688 Lekë
Total: 297.880,00 36.996.688,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve