Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rruga "Kalaja", Krujë: "Sistemimi dhe ndriçimi i rrugës së malit Rruga "Kala”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

128.567 €

Kosto në lekë

15.967.979 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 6 Gusht 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaKrujë
InvestitorëtBashkia Krujë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBami
Mbikëqyrës punimeshDerbi E
Vendndodhja e projektit