Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 3.862.488 € 479.721.060 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 2.794.032 € 347.018.775 Lekë
3 rrugë 988.749 € 122.802.653 Lekë
4 projekte gjelbërimi 237.198 € 29.460.000 Lekë
5 fasada 228.350 € 28.361.084 Lekë
Total: 8.110.817,00 1.007.363.572,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Krujë 5.245.767 € 651.524.208 Lekë
2 Bashkia Fushë-Krujë 2.402.794 € 298.427.041 Lekë
3 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 237.198 € 29.460.000 Lekë
4 Komuna Nikel 225.059 € 27.952.323 Lekë
Total: 8.110.818,00 1.007.363.572,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bami (construction company) 2.896.044 € 359.688.620 Lekë
2 Hastoci (construction company) 1.542.612 € 191.592.367 Lekë
3 A.N.K. (construction company) 1.467.203 € 182.226.636 Lekë
4 Regli (construction company) 446.459 € 55.450.214 Lekë
5 Curri (construction company) 425.260 € 52.817.337 Lekë
6 AGI KONS (construction company) 296.998 € 36.887.124 Lekë
7 AlbGarden (design company) 237.198 € 29.460.000 Lekë
8 K A C D E D J A (construction company) 155.088 € 19.261.946 Lekë
9 Shpresa (construction company) 149.461 € 18.563.092 Lekë
10 Derveni (construction company) 149.461 € 18.563.091 Lekë
11 VLLAZNIA NDERTIM I.S (construction company) 102.664 € 12.750.910 Lekë
12 NDREGJONI (construction company) 102.664 € 12.750.910 Lekë
13 AGRI Construksion (construction company) 69.971 € 8.690.377 Lekë
14 Erald G (design company) 31.948 € 3.967.920 Lekë
15 Erald G (supervisory company) 31.747 € 3.943.028 Lekë
16 Zenit 06 (supervisory company) 4.831 € 600.000 Lekë
17 Derbi E (supervisory company) 1.208 € 150.000 Lekë
18 IMES-D (supervisory company) Lekë
19 KLODIODA (supervisory company) Lekë
Total: 8.110.817,00 1.007.363.572,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve