Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.343.424 € 291.053.304 Lekë
2 rrugë 552.619 € 68.635.316 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 77.463 € 9.620.859 Lekë
Total: 2.973.506,00 369.309.479,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Krujë 2.470.783 € 306.871.283 Lekë
2 Bashkia Fushë-Krujë 425.260 € 52.817.337 Lekë
3 Bashkia Durrës 77.463 € 9.620.859 Lekë
Total: 2.973.506,00 369.309.479,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bami (construction company) 2.973.506 € 369.309.479 Lekë
Total: 2.973.506,00 369.309.479,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve