Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemim, asfaltim i rrugës lidhëse urbane, Fushë Prezë-Ura Limuthit-Bërxullë, Vorë 43.188 € 5.364.000 Lekë
2 Pikë panoramike dhe sportive në Llogara (Projekte Riviera) 2.143 € 266.183 Lekë
3 Rruga "Kalaja", Krujë: "Sistemimi dhe ndriçimi i rrugës së malit Rruga "Kala” 1.208 € 150.000 Lekë
Total: 46.539,00 5.780.183,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 44.396 € 5.514.000 Lekë
2 të tjera 2.143 € 266.183 Lekë
Total: 46.539,00 5.780.183,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vorë 43.188 € 5.364.000 Lekë
2 Këshilli i Qarkut Vlorë 2.143 € 266.183 Lekë
3 Bashkia Krujë 1.208 € 150.000 Lekë
Total: 46.539,00 5.780.183,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Derbi E (supervisory company) 46.539 € 5.780.183 Lekë
Total: 46.539,00 5.780.183,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve