Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim i fasadave të objekteve, qyteti Bajram Curri

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

290.805 €

Kosto në lekë

36.118.037 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevefasada
BashkiaTropojë
InvestitorëtBashkia Tropojë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVëllezerit HysaErgi
Mbikëqyrës punimeshGB Civil Engineering
Kompani projektueseA&E ENGINEERING
Vendndodhja e projektit