Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i shëtitores së qytetit Bajram Curri 1.103.071 € 137.001.433 Lekë
2 Rikualifikim i fasadave të objekteve, qyteti Bajram Curri 290.805 € 36.118.037 Lekë
Total: 1.393.876,00 173.119.470,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.103.071 € 137.001.433 Lekë
2 fasada 290.805 € 36.118.037 Lekë
Total: 1.393.876,00 173.119.470,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tropojë 1.393.877 € 173.119.470 Lekë
Total: 1.393.877,00 173.119.470,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Shpresa (kompani ndërtimi) 1.100.765 € 136.714.993 Lekë
2 Vëllezerit Hysa (kompani ndërtimi) 141.279 € 17.546.794 Lekë
3 Ergi (kompani ndërtimi) 141.279 € 17.546.794 Lekë
4 A&E ENGINEERING (kompani projektuese) 4.638 € 576.000 Lekë
5 GB Civil Engineering (mbikëqyrës punimesh) 3.611 € 448.449 Lekë
6 M.A.K Studio (mbikëqyrës punimesh) 1.153 € 143.220 Lekë
7 RUPA (mbikëqyrës punimesh) 1.153 € 143.220 Lekë
Total: 1.393.878,00 173.119.470,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve