Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi i qendrës Bajzë Kastrati, Loti 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

812.606 €

Kosto në lekë

100.925.672 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaMalësi e Madhe
InvestitorëtBashkia Malësi e Madhe
Kontraktorët
Kompani ndërtimiCurri
Mbikëqyrës punimeshInfraKonsult
Vendndodhja e projektit