Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i qendrës së qytetit Koplik 1.641.970 € 203.932.660 Lekë
2 Rikualifikimi i qendrës Bajzë Kastrati, Loti 1 812.606 € 100.925.672 Lekë
3 Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare "Preke Gjoni", Bajzë 357.604 € 44.414.475 Lekë
4 Ndërtim i pedonales në fshatin turistik Razëm 181.864 € 22.587.466 Lekë
Total: 2.994.044,00 371.860.273,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 2.454.576 € 304.858.332 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 357.604 € 44.414.475 Lekë
3 bulevarde 181.864 € 22.587.466 Lekë
Total: 2.994.044,00 371.860.273,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Malësi e Madhe 2.994.044 € 371.860.273 Lekë
Total: 2.994.044,00 371.860.273,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 STERKAJ (kompani ndërtimi) 1.622.992 € 201.575.661 Lekë
2 Curri (kompani ndërtimi) 803.460 € 99.789.752 Lekë
3 Everest (kompani ndërtimi) 355.991 € 44.214.075 Lekë
4 Betonplus (kompani ndërtimi) 90.467 € 11.236.029 Lekë
5 NIKA (kompani ndërtimi) 90.467 € 11.236.029 Lekë
6 HE & SK 11 (mbikëqyrës punimesh) 19.907 € 2.472.407 Lekë
7 InfraKonsult (mbikëqyrës punimesh) 9.146 € 1.135.920 Lekë
8 Novatech Studio (mbikëqyrës punimesh) 1.614 € 200.400 Lekë
Total: 2.994.044,00 371.860.273,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve