Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugës "Ago Celi", rrugës së re dhe rikonceptimi i palestrës së lagjes "15 Shtatori"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.220.184 €

Kosto në lekë

151.546.869 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 19 Shtator 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaTepelenë
InvestitorëtBashkia Tepelenë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. Company
Mbikëqyrës punimeshA.SH. EngineeringSuper Projekt
Kompani projektueseInfraKonsult
Vendndodhja e projektit