Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i rrugës "Ago Celi", rrugës së re dhe rikonceptimi i palestrës së lagjes "15 Shtatori" 78.841 € 9.792.000 Lekë
2 Rikonceptim dhe rikonstruksion i shkollës së muzikës “Jani Kukuzeli”, Durrës 40.189 € 4.991.438 Lekë
3 Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare “Jusuf Puka”, Durrës 30.830 € 3.829.101 Lekë
Total: 149.860,00 18.612.539,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 78.841 € 9.792.000 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 71.019 € 8.820.539 Lekë
Total: 149.860,00 18.612.539,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tepelenë 78.841 € 9.792.000 Lekë
2 Bashkia Durrës 71.019 € 8.820.539 Lekë
Total: 149.860,00 18.612.539,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 InfraKonsult (design company) 149.859 € 18.612.539 Lekë
Total: 149.859,00 18.612.539,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve