Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Restaurimi i pazarit të vjetër të Korçës, Loti 1, Loti 2 1.913 € 237.600 Lekë
2 Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Kristaq Capo" , Bashkia Berat 359 € 44.640 Lekë
Total: 2.272,00 282.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.913 € 237.600 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 359 € 44.640 Lekë
Total: 2.272,00 282.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 1.913 € 237.600 Lekë
2 Bashkia Berat 359 € 44.640 Lekë
Total: 2.272,00 282.240,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Erald G (construction company) 2.272 € 282.240 Lekë
Total: 2.272,00 282.240,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve