Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërhyrje për rehabilitimin urban dhe gjelbërimin përgjatë segmentit "Plepa në Durrës deri Hyrje Vlorë" 1.103.143 € 137.010.299 Lekë
2 Gjelbërimi i vijës bregdetare të qytetit të Vlorës, Lungomare 835.950 € 103.824.931 Lekë
Total: 1.939.093,00 240.835.230,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte gjelbërimi 1.939.092 € 240.835.230 Lekë
Total: 1.939.092,00 240.835.230,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.103.143 € 137.010.299 Lekë
2 Bashkia Vorë 835.950 € 103.824.931 Lekë
Total: 1.939.093,00 240.835.230,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 GARDEN LINE (design company) 1.939.092 € 240.835.230 Lekë
Total: 1.939.092,00 240.835.230,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve