Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim i fasadave në qytetin e Durrësit 6.618 € 821.982 Lekë
2 Pikë panoramike dhe sportive në Llogara (Projekte Riviera) 169 € 21.000 Lekë
Total: 6.787,00 842.982,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 fasada 6.618 € 821.982 Lekë
2 të tjera 169 € 21.000 Lekë
Total: 6.787,00 842.982,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 6.618 € 821.982 Lekë
2 Këshilli i Qarkut Vlorë 169 € 21.000 Lekë
Total: 6.787,00 842.982,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Margarita Kodra (colaudation) 6.787 € 842.982 Lekë
Total: 6.787,00 842.982,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve