Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i kopshtit nr. 1 në bashkinë Laç (dy kate) 331.003 € 41.110.614 Lekë
Total: 331.003,00 41.110.614,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 331.003 € 41.110.614 Lekë
Total: 331.003,00 41.110.614,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Laç 331.003 € 41.110.614 Lekë
Total: 331.003,00 41.110.614,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 VLLAZNIA NDERTIM I.S (kompani ndërtimi) 162.803 € 20.220.083 Lekë
2 Gjoka Konstruksion (kompani ndërtimi) 162.803 € 20.220.082 Lekë
3 HE & SK 11 (mbikëqyrës punimesh) 5.398 € 670.449 Lekë
Total: 331.004,00 41.110.614,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve