Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Pedonalja e qytetit dhe Unaza e Poshtme, Bulqizë 817.638 € 101.550.698 Lekë
2 Rikonstruksion i kopshtit nr. 1 në bashkinë Laç (dy kate) 162.803 € 20.220.082 Lekë
Total: 980.441,00 121.770.780,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 817.638 € 101.550.698 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 162.803 € 20.220.082 Lekë
Total: 980.441,00 121.770.780,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Bulqizë 817.638 € 101.550.698 Lekë
2 Bashkia Laç 162.803 € 20.220.082 Lekë
Total: 980.441,00 121.770.780,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Gjoka Konstruksion (construction company) 980.441 € 121.770.780 Lekë
Total: 980.441,00 121.770.780,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve