Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemim, asfaltim i rrugës Kryqëzimi autostradë, Rrëshen (Loti 1) 1.207.666 € 149.992.158 Lekë
2 Rikonstruksioni i rrugës "Ura e pazarit- Varrezat Publike", Unaza e madhe 650.585 € 80.802.719 Lekë
Total: 1.858.251,00 230.794.877,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.858.252 € 230.794.877 Lekë
Total: 1.858.252,00 230.794.877,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Rrëshen 1.858.252 € 230.794.877 Lekë
Total: 1.858.252,00 230.794.877,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 G.P.G. Company (kompani ndërtimi) 1.197.666 € 148.750.158 Lekë
2 Kthella (kompani ndërtimi) 647.368 € 80.403.119 Lekë
3 Erald G (mbikëqyrës punimesh) 13.217 € 1.641.600 Lekë
Total: 1.858.251,00 230.794.877,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve