Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni i rrugës "Ura e pazarit- Varrezat Publike", Unaza e madhe 647.368 € 80.403.119 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Papa Kristo Negovani", Ersekë 640.444 € 79.543.093 Lekë
3 Rikualifikim i qendrës së qytetit Leskovik 403.939 € 50.169.266 Lekë
4 Rikonstruksion i rrugës "20 Maji", në hyrje të qytetit Ersekë 287.705 € 35.732.957 Lekë
5 Shëtitorja Velipojë, loti II 145.454 € 18.065.334 Lekë
Total: 2.124.910,00 263.913.769,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 935.073 € 116.136.076 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 640.444 € 79.543.093 Lekë
3 rikualifikime urbane 403.939 € 50.169.266 Lekë
4 bulevarde 145.454 € 18.065.334 Lekë
Total: 2.124.910,00 263.913.769,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kolonjë 1.332.088 € 165.445.316 Lekë
2 Bashkia Rrëshen 647.368 € 80.403.119 Lekë
3 Komuna Velipojë 145.454 € 18.065.334 Lekë
Total: 2.124.910,00 263.913.769,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Kthella (construction company) 2.124.910 € 263.913.769 Lekë
Total: 2.124.910,00 263.913.769,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve