Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtim KUZ, fshati Çekin, Lagjja Veriore dhe Lagjja jugore 134.018 € 16.645.068 Lekë
Total: 134.018,00 16.645.068,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ujësjellës dhe kanalizime 134.018 € 16.645.068 Lekë
Total: 134.018,00 16.645.068,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Pishaj 134.018 € 16.645.068 Lekë
Total: 134.018,00 16.645.068,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Denis 05 (kompani ndërtimi) 67.009 € 8.322.534 Lekë
2 XHAST SHPK (kompani ndërtimi) 67.009 € 8.322.534 Lekë
3 M.A.K Studio (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 134.018,00 16.645.068,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve