Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugës “Ura e lumit Devoll-Floq” 188.265 € 23.382.500 Lekë
Total: 188.265,00 23.382.500,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 188.265 € 23.382.500 Lekë
Total: 188.265,00 23.382.500,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Njësia Administrative Klos 188.265 € 23.382.500 Lekë
Total: 188.265,00 23.382.500,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Beladi (kompani ndërtimi) 94.132 € 11.691.250 Lekë
2 Derveni (kompani ndërtimi) 94.132 € 11.691.250 Lekë
3 Zenit 06 (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 188.264,00 23.382.500,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve