Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikim i hapësirave në të dyja anët e rrugës "Pavarësia" dhe sistemimet e rrugëve dalëse në plazh- Loti 1 937.346 € 116.418.366 Lekë
2 Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Sotirë 94.524 € 11.739.835 Lekë
3 Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugës “Ura e lumit Devoll-Floq” 94.132 € 11.691.250 Lekë
Total: 1.126.002,00 139.849.451,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.031.478 € 128.109.616 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 94.524 € 11.739.835 Lekë
Total: 1.126.002,00 139.849.451,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 937.346 € 116.418.366 Lekë
2 Komuna Kushovë 94.524 € 11.739.835 Lekë
3 Njësia Administrative Klos 94.132 € 11.691.250 Lekë
Total: 1.126.002,00 139.849.451,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Beladi (construction company) 1.126.002 € 139.849.451 Lekë
Total: 1.126.002,00 139.849.451,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve