Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion dhe shtesë anësore në shkollën 9 vjeçare Nr.4, Krujë, Bashkia Krujë 149.461 € 18.563.091 Lekë
2 Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugës “Ura e lumit Devoll-Floq” 94.132 € 11.691.250 Lekë
Total: 243.593,00 30.254.341,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 149.461 € 18.563.091 Lekë
2 rrugë 94.132 € 11.691.250 Lekë
Total: 243.593,00 30.254.341,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Krujë 149.461 € 18.563.091 Lekë
2 Njësia Administrative Klos 94.132 € 11.691.250 Lekë
Total: 243.593,00 30.254.341,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Derveni (construction company) 243.594 € 30.254.341 Lekë
Total: 243.594,00 30.254.341,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve