Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonceptim dhe rikonstruksion i shkollës së muzikës “Jani Kukuzeli”, Durrës

Statusi

Në ndërtim

Kosto në euro

1.592.315 €

Kosto në lekë

197.765.495 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 11 Maj 2018, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaDurrës
InvestitorëtBashkia Durrës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiArkonstudio2T
Mbikëqyrës punimeshRean-95
Kompani projektueseInfraKonsultDea Studio
Vendndodhja e projektit