Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Kompleksi i lodrave Burrel

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

555.451 €

Kosto në lekë

68.987.019 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaMat
InvestitorëtBashkia Burrel
Kontraktorët
Kompani ndërtimiED KONSTRUKSIONVLLAZNIA NDERTIM I.S
Mbikëqyrës punimeshKLODIODA
Vendndodhja e projektit