Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Kompleksi i lodrave Burrel 555.451 € 68.987.019 Lekë
2 Rikonstruksion i fasadave dhe zëvendësimi i ndriçimit në rrugët: "Koke Malci"-Qendër- "Rexhep Pashë Mati", "Kuvendi i Dukagjinit" dhe trotuaret për rrugën "Kuvendi i Dukagjinit" 401.653 € 49.885.328 Lekë
Total: 957.104,00 118.872.347,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 të tjera 555.451 € 68.987.019 Lekë
2 fasada 401.653 € 49.885.328 Lekë
Total: 957.104,00 118.872.347,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Burrel 957.104 € 118.872.347 Lekë
Total: 957.104,00 118.872.347,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ED KONSTRUKSION (kompani ndërtimi) 274.585 € 34.103.510 Lekë
2 VLLAZNIA NDERTIM I.S (kompani ndërtimi) 274.585 € 34.103.509 Lekë
3 Mandi 1 (kompani ndërtimi) 200.827 € 24.942.664 Lekë
4 STERKAJ (kompani ndërtimi) 200.827 € 24.942.664 Lekë
5 KLODIODA (mbikëqyrës punimesh) 6.280 € 780.000 Lekë
Total: 957.104,00 118.872.347,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve