Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i plotë dhe shtesë ambientesh në shkollën e mesme "Qemal Stafa" 8.599 € 1.068.000 Lekë
2 Kompleksi i lodrave Burrel 6.280 € 780.000 Lekë
3 Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Ramazan Karaj", Nikel, Komuna Nikel Lekë
Total: 14.879,00 1.848.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 8.599 € 1.068.000 Lekë
2 të tjera 6.280 € 780.000 Lekë
Total: 14.879,00 1.848.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tiranë 8.599 € 1.068.000 Lekë
2 Bashkia Burrel 6.280 € 780.000 Lekë
3 Komuna Nikel Lekë
Total: 14.879,00 1.848.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 KLODIODA (supervisory company) 14.879 € 1.848.000 Lekë
Total: 14.879,00 1.848.000,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve