Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Kanalet ujitëse në njësinë administrative Mollas, Cërrik

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

642.290 €

Kosto në lekë

79.772.463 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 tetor 2014, nëpërmjet programit Ujësjellës-Kanalizime.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaCërrik
InvestitorëtNjësia Administrative Mollas
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBlerimiBashkimi LBajrami N
Mbikëqyrës punimeshZenit 06
Vendndodhja e projektit