Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Zgjerimi i rrugës kryesore, si edhe rikualifikimi i sheshit Mustafa Merlika

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

911.985 €

Kosto në lekë

113.268.588 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Shkurt 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaKrujë
InvestitorëtBashkia Krujë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBami
Mbikëqyrës punimeshErald G
Kompani projektueseErald G
Vendndodhja e projektit