Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Zgjerimi i rrugës kryesore, si edhe rikualifikimi i sheshit Mustafa Merlika 31.948 € 3.967.920 Lekë
2 Furnizimi me ujë i disa fshatrave të komunës Shupenzë Lekë
Total: 31.948,00 3.967.920,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 31.948 € 3.967.920 Lekë
2 ujësjellës dhe kanalizime Lekë
Total: 31.948,00 3.967.920,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Krujë 31.948 € 3.967.920 Lekë
2 Komuna Shupenzë Lekë
Total: 31.948,00 3.967.920,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Erald G (design company) 31.948 € 3.967.920 Lekë
Total: 31.948,00 3.967.920,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve