Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi urban i hapësirës sportive, Bashkia Lushnjë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

446.525 €

Kosto në lekë

55.458.458 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 19 Shtator 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaLushnjë
InvestitorëtBashkia Lushnjë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSenkaEgland
Mbikëqyrës punimeshZenit 06Protocons
Vendndodhja e projektit