Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.600.763 € 198.814.733 Lekë
2 rrugë 310.569 € 38.572.641 Lekë
3 rikualifikime urbane 223.198 € 27.721.230 Lekë
4 ujësjellës dhe kanalizime 150.420 € 18.682.207 Lekë
Total: 2.284.950,00 283.790.811,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kurbin 1.210.030 € 150.285.682 Lekë
2 Bashkia Lushnjë 924.500 € 114.822.922 Lekë
3 Komuna Shupenzë 150.420 € 18.682.207 Lekë
Total: 2.284.950,00 283.790.811,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Senka (construction company) 2.284.950 € 283.790.811 Lekë
Total: 2.284.950,00 283.790.811,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve