Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion dhe shtesë anësore në shkollën 9 vjeçare Nr.4, Krujë, Bashkia Krujë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

448.384 €

Kosto në lekë

55.689.274 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaKrujë
InvestitorëtBashkia Krujë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiDerveniRegliShpresa
Vendndodhja e projektit